Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 170001
Hiện có 2 khách Trực tuyến
Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ tư, 12 Tháng 10/2011 08:45

Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo).

 

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2011 V/v Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

LAST_UPDATED2