Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 170004
Hiện có 6 khách Trực tuyến
Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010

 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý

 giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  179/QĐ-BGDĐT

ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

                                                                          ................Tải về...............

LAST_UPDATED2