Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 167835
Hiện có 25 khách Trực tuyến
TT Ban hành QĐ về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 16:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 31/2009/TT-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

………Đọc tiếp……

 

LAST_UPDATED2