Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 170009
Hiện có 15 khách Trực tuyến
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở GD PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 16:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –

BỘ CÔNG AN

Số: 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

                                                                                        .................Đọc tiếp................

LAST_UPDATED2