Đăng nhậpLượt truy cập
Số lần xem bài viết : 167832
Hiện có 1 khách Trực tuyến
Những vấn đề chung
Luật viên chức PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ hai, 27 Tháng 2/2012 08:35

 LUẬT

VIÊN CHỨC

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,
Quốc hội ban hành Luật viên chức.

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.


Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

 

............Xem toàn bộ.............

LAST_UPDATED2
 
Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ tư, 12 Tháng 10/2011 08:45

Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục

(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo).

 

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT, ngày 10 tháng 10 năm 2011 V/v Ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

LAST_UPDATED2
 
Chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 17:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
   

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010

 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý

 giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

 

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số  179/QĐ-BGDĐT

ngày 11 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

                                                                          ................Tải về...............

LAST_UPDATED2
 
TT Ban hành QĐ về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở GD thuộc hệ thống GD quốc dân PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 16:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 31/2009/TT-BGDĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

………Đọc tiếp……

 

LAST_UPDATED2
 
Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở GD PDF. In Email
Viết bởi: Phòng Tổ chức hành chính   
Thứ ba, 20 Tháng 4/2010 16:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO –

BỘ CÔNG AN

Số: 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

 

                                                                                        .................Đọc tiếp................

LAST_UPDATED2
 
« Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL